Data analyse & data visualisatie

1. domeinanalyse

De eerste fase van een datatraject is een taakstelling : het omschrijven en Inventariseren van de aanwezige en gewenste databronnen en het bijeenbrengen van domeinspecifieke elementen die de behoeften en verwachtingen aangeven die door data analyse en data visualisering ingevuld moeten worden.

2. exploratieve analyse

Exploratieve analyse omvat het opschonen en bijeenbrengen van data uit verschillende gegevensbronnen, het in kaart brengen van de distributie van de gegevensvariabelen en het uitvoeren van de nodige bewerkingen om de data geschikt te maken voor data analyse en data visualisatie (hercodering variabelen, samenstellen indexen, e.a.).

 

 

4. evaluatie en toepassing

Een essentiële succesfactor voor een datatraject is het ondernemen van daadwerkelijke actie op basis van de gegenereerde inzichten.
Data insights kunnen geïmplementeerd worden in bedrijfsprocessen, bieden kansen voor nieuwe commerciële toepassingen of kunnen de publieke dienstverlening optimaliseren.

3. modellering data

Om snel in te spelen op veranderingen in de marktomgeving hebben organisaties behoefte aan beslissingsondersteunende analyses. Een voorwaarde voor het maximaliseren van een succesvolle besluitvorming is het opsporen van trends en verbanden in data en het opzetten van voorspellende analyses. Wij maken gebruik van een geavanceerde statistische technieken die ons in staat om patronen in gegevens te onderkennen en predictieve analyses uit te voeren.