Innovatie met data

Het benutten van data leidt tot een intelligentere en responsieve besluitvorming. Het resultaat hiervan is niet alleen dat de bestaande bedrijfsprocessen verbeterd kunnen worden. Door de inzichten in doelgroepen kunnen nieuwe producten en vormen van dienstverlening ontwikkeld worden.


De waarde die aan data onttrokken wordt, laat zich overigens niet alleen uitdrukken in een verbeterde marktpositie of competitief voordeel.


In de publieke sector zijn welzijn en sociale betrokkenheid doelen die eveneens met data analyse kunnen gerealiseerd worden.

Een voorbeeld.
De combinatie van socio-demografische gegevens met welzijnsindicatoren (bv. armoede, criminaliteit) kan in geografische opzicht geanalyseerd worden waardoor locale en nationale overheden zicht krijgen op de voortgang van beleidsdoelstellingen en waar bijsturingen noodzakelijk zijn.

 

Op deze wijze kunnen zowel kostenreducties als een betere dienstverlening naar doelgroepen gerealiseerd worden.

Innovatie met data - data-insights